Giới thiệu cách liên kết các khung trong trang web

06:16:25 - 02/01/2017 - admin

Khi bạn lập trang web bạn phải tạo ra các liên kết trong trang web và bạn có thể tạo ra một khung như là mục tiêu của các liên kết và nó cần tuân theo các yếu tố sau.

khung-cua-trang-web

-> Tài liệu lập trình ios căn bản

1, Nếu như bạn xác định được khung trong thuộc tính đích của phần tử thì tài liệu được phần tử chỉ ra sẽ được tải vào khung đó khi mà phần tử được kích hoạt

2, Nếu cả phần tử và phần tử Base không đề cập đến target thì tài liệu sẽ được tải vào khung chứa phần tử đó.

3, Nếu như thuộc tính target không được thiết lập thì thuộc tính target của phần tử base sẽ được sử dụng để xác định khung.

4, Phần tử không thấy khung thì trình duyệt tạo một cửa sổ và khung mới sau đó tải tài liệu vào trong khung mới này.

Giải thích: Thuộc tính target được sử dụng nhằm xác địch tên khung mà tài liệu được mở trong đó khi chúng ta tạo khung thì ta cần xác định đặt tên thuộc tính.Tên thuộc tính này được sử dụng khi ta tạo liên kết.Sau khi mà chúng ta thay đổi nội dung của một khung thì định nghĩa của frameset lúc đầu sẽ bị mất đi.Nếu như có nhiều liên kết đến cùng một đích thì ta có thể thiết lập một target mặc định nó trong phần tử base và sau đó xác định thuộc tính target trong phần tử sẽ không còn cần thiết nữa.

Phần tử Noframes

Nếu như trình duyệt của bạn không hỗ trợ khung thì bạn là một người lập trình bạn nên tìm một cách khác để cỏ thể hiển thị nội dung bằng cách sử dụng phẩn tử Noframes được sử dụng sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này.Nó chỉ có thể hoạt động khi mà trình duyệt của bạn không hỗ trợ khung

VD:

<html>

<FRAMESET>

<FRAME SRC=”Flowers.jpg” name=”Flowers” Scrolling=yes>

<FRAMESET ROWS=”60,*”>

<Frame src=”x.html” name =”x” Scrolling=no>

<Frames src=’y.html’ name=’y’>

<NOFARMES>

CLICK <a href=’main.html’> for a non- frames version</a>

<NOFARMES>

</FRAMESET>

</html>

Xem thêm:

Ý kiến bạn đọc

Bình luận qua Disqus Facebook