Giới thiệu về mạng kết nối internet phương thức HTTP

05:56:13 - 21/08/2016 - admin

Mạng là kết nối một nhóm máy tính kết nối với nhau tạo thành.Còn internet là gồm nhiều mạng hay gọi là mạng của các mạng.

Internet sử dụng phương thức TCP/IP có nghĩa là transmission control protocol cung cấp giúp kết nối tất cả các máy tính trên thế giới với nhau.

managed-network

World wide web (www) là một phần nhỏ trong internet.Internet dùng để cung cấp thông tin cho người dùng trên toàn thế giới. www được sử dụng với 3 cơ chế giúp đưa các tài nguyên có giá trị tốt đến với người dùng ở khắp mọi nơi trên thế giới.

+ Người dùng cân tuân thủ giao thức để truy cập vào internet trên web với giao thức HTTP với mã là www được sử dụng.

+ Địa chỉ: Nên theo chuẩn www để có thể truy cập vào các web site.Còn URL giúp bạn nhận diện được các trang và các tài nguyên trên web site.

+ HTML: Một ngôn ngữ giúp đánh dấu các liên kết siêu văn bản nó được sử dụng nhằm mục đích tạo ra các tài liệu có thể truy cập được vào web và thấy được các nội dung trên website.HTML được tạo ra từ những thẻ và các phần tử HTML và được lưu trên server có các đuôi là html và htm

Khi mà bạn sử dụng một trình duyệt để lấy thông tin thì web server sẽ đáp trả yêu cầu của bạn.Nó sẽ gửi yêu cầu của bạn dưới dạng các trang web và trình duyệt định dạng nó và đưa lên máy chủ và máy chủ sẽ hiển thị lại cho bạn.

Gợi ý xem thêm:

Nguồn bài viết thuộc về site: http://chuancommenau.info/

Ý kiến bạn đọc

Bình luận qua Disqus Facebook