Hướng dẫn chèn ảnh trong ngôn ngữ lập trình HTML

12:52:28 - 10/11/2016 - admin

Trong ngôn ngữ HTML sử dụng cho các web động hiện nay thì không thể nào thiếu đi IMG trong web được.Và để có thể chèn ảnh trong web thì các lập trình viên sử dụng thẻ <img/> trong mã HTML.

img-html

Xem thêm: Khoa hoc lap trinh android

Thẻ img không có chứa nội dung và hiển thị nội dung chính xác qua thuộc tính src với lệnh như sau: <img src=”URL”/> trong đó thì srrc là thuộc tính của URL với giá trị là URL nó sẽ chỉ ra vị trí chính xác cùa file ảnh cần lấy.Nhiều lúc hình ảnh không thể nói ra được tất cả chúng ta cần bổ sung thêm cho người dùng biết được mục đích của hình ảnh là gì và ta có thể căn lề ảnh với văn bản.

Trong thẻ IMG có thuộc tính Align để sử dụng điều chỉnh căn lề ảnh với các văn bản xung quanh: <img align=position src=”Picture.gif”/> Trong đó vị trí ảnh lề có thể để trên, dưới, trái, phải tùy ý.

Chú ý: Có một số ảnh trình duyệt sẽ không thể nào hiển thị ảnh đồ họa nếu gặp phải trường hợp này thì các bạn cần chú ý xác định một dòng chú thích thay thế tài lệu HTML nó được gọi là thuộc tính ALT được sử dụng để thể hiện nội dung ảnh.

Nền của trang web cũng rất quan trọng như một văn bản vậy.Các quản trị web thường sử dụng cho trang web có màu nền nhằm mục đích để nội dung web được nổi bật hơn chính vì thế mà chúng ta cũng có thể sử dụng ảnh để làm nền cho web để có thể làm được điều đó thì ta cần thêm thuộc tính background trong thẻ body

VD: <body background=”anhnen.jpg”>

Nếu như hình ảnh nhỏ hơn phạm vi hiển thị của tài liệu thì các ảnh sẽ được sắp xếp kế tiếp nhau để lấp tất cả các vùng hiển thị.

Tất cả các ảnh thường cuốn theo văn bản khi mà người dùng kéo thanh cuộn trong trình duyệt.Nếu không muốn như thế ta có thể để theo hiệu ứng mở nghĩa là văn bản cuộn và ảnh vẫn đứng nguyên ta thêm thuộc tính BGPROPERTIES=FIXED

Tất cả các ảnh khi được chèn vao tài liệu HTML cũng có thể thành siêu liên kết với những ảnh như vậy ta gọi là siêu ảnh khi mà người sử dụng web click vào ảnh thì sẽ mở sang file có chứa đường dẫn URL để có thể làm được điều đó ta lồng ảnh vào trong anchortext.

Gợi ý xem thêm:

Ý kiến bạn đọc

Bình luận qua Disqus Facebook