Integration Testing (Kiểm thử tích hợp)

02:41:07 - 21/06/2018 - admin

Sau kiểm thử đơn vị, Integration Testing (Kiểm thử tích hợp) là mức độ thứ 2 trong kiểm thử phần mềm https://www.devpro.edu.vn/kiem-thu-phan-mem-la-gi. Sau khi hoàn thành kiểm tra đơn vị, các đơn vị hoặc các mô-đun sẽ được tích hợp cho phép nâng cao để thử nghiệm tích hợp. Mục đích của thử nghiệm tích hợp là để xác minh chức năng, hiệu suất và độ tin cậy giữa các mô-đun được tích hợp. Cùng tìm hiểu thêm về Integration Testing nhé!

  • Integration Testing là gì?

Trong kiểm thử tích hợp, các mô-đun phần mềm riêng lẻ được tích hợp một cách hợp lý và được thử nghiệm như một nhóm.

Một dự án phần mềm điển hình bao gồm nhiều mô-đun phần mềm, được mã hóa bởi các lập trình viên khác nhau. Kiểm thử tích hợp, còn được gọi là tích hợp và thử nghiệm (I & T), là một quá trình phát triển phần mềm mà các đơn vị chương trình được kết hợp và thử nghiệm dưới dạng các nhóm theo nhiều cách. Một đơn vị được định nghĩa là phần nhỏ nhất có thể kiểm thử của một ứng dụng. Kiểm thử tích hợp có thể phơi bày các vấn đề với giao diện trong số các thành phần chương trình trước khi xảy ra sự cố trong thực thi chương trình trong thế giới thực. Kiểm thử tích hợp là một thành phần của Lập trình cực đoan (XP), một phương pháp thực dụng phát triển phần mềm để có cách tiếp cận tỉ mỉ để xây dựng một sản phẩm bằng cách thử nghiệm và sửa đổi liên tục.

  • Tại sao nên Integration Testing?

– Khi các ứng dụng được phát triển, nó được chia thành các mô-đun nhỏ hơn và các nhà phát triển cá nhân được gán 1 mô-đun. Điều quan trọng là phải kiểm tra xem liệu logic được thực hiện bởi nhà phát triển có theo mong đợi và hiển thị đúng giá trị theo các tiêu chuẩn được quy định hay không.

– Nếu cấu trúc của dữ liệu thay đổi thì nó sẽ di chuyển từ mô-đun này sang mô-đun khác. Một số giá trị được thêm vào hoặc bị xóa, điều này gây ra sự cố trong các mô-đun sau.

– Mô-đun cũng tương tác với một số công cụ hoặc API của bên thứ ba mà cũng cần phải được kiểm tra rằng dữ liệu được API / công cụ đó chấp nhận là chính xác và phản hồi được tạo cũng như mong đợi.

– Một vấn đề rất phổ biến trong thử nghiệm là nhà phát triển có nhiều triển khai thay đổi mà không có đơn vị kiểm tra bở vậy kiểm thử tích hợp trở nên quan trọng.

  • Ưu điểm của Integration Testing

– Thử nghiệm này đảm bảo rằng các mô-đun, thành phần tích hợp hoạt động tốt.

– Kiểm tra tích hợp có thể được bắt đầu khi các mô-đun được kiểm tra có sẵn. Nó không yêu cầu các mô-đun khác được hoàn thành để thử nghiệm được thực hiện, như Stubs và trình điều khiển có thể được sử dụng cho cùng một.

– Nó phát hiện các lỗi liên quan đến giao diện.

> Giới thiệu đến mọi người: Công cụ kiểm thử phần mềm được nhiều tester sử dụng

  • Hạn chế của Integration Testing

–  Kiểm thử tích hợp có nghĩa là kiểm tra hai hoặc nhiều hệ thống tích hợp để đảm bảo rằng hệ thống hoạt động đúng. Không chỉ các liên kết tích hợp nên được kiểm tra mà còn phải thực hiện một thử nghiệm đầy đủ về môi trường để đảm bảo rằng hệ thống tích hợp hoạt động tốt. Có thể có các đường dẫn và hoán vị khác nhau có thể được áp dụng để kiểm tra hệ thống tích hợp.

– Quản lý kiểm thử tích hợp trở nên phức tạp vì có ít yếu tố liên quan đến nó như cơ sở dữ liệu, nền tảng, môi trường, v.v.

– Trong khi tích hợp bất kỳ hệ thống mới nào với hệ thống cũ, nó đòi hỏi rất nhiều thay đổi và nỗ lực thử nghiệm. Tương tự áp dụng trong khi tích hợp bất kỳ hai hệ thống cũ.

– Việc tích hợp hai hệ thống khác nhau được phát triển bởi hai công ty khác nhau là một thách thức lớn đối với cách một hệ thống sẽ tác động đến hệ thống khác nếu bất kỳ thay đổi nào được thực hiện trong bất kỳ hệ thống nào không chắc chắn.

– Để giảm thiểu tác động trong khi phát triển một hệ thống, một vài điều cần được xem xét như khả năng tích hợp với các hệ thống khác, v.v.

  • Các bước kiểm tra tích hợp

Bước 1: Chuẩn bị Kế hoạch kiểm tra tích hợp.

Bước 2: Chuẩn bị các kịch bản thử nghiệm tích hợp và các trường hợp kiểm tra.

Bước 3: Chuẩn bị các kịch bản tự động hóa thử nghiệm.

Bước 4: Thực hiện các trường hợp kiểm tra.

Bước 5: Báo cáo lỗi.

Bước 6: Theo dõi và kiểm tra lại các lỗi.

Bước 7: Thử nghiệm lại và thử nghiệm tiếp tục cho đến khi thử nghiệm tích hợp hoàn tất.

Bài viết liên quan:

Ý kiến bạn đọc

Bình luận qua Disqus Facebook