Lập trình Xcode và Objective-C trong viewDidLoad

06:23:42 - 28/05/2016 - admin

Hôm nay chúng tôi hướng dẫn các bạn cách thực lập trình Xcode và Objective-C trong viewDidLoad.

Trong ViewDidLoad, bạn bắt đầu gõ vào như sau: (dưới dòng [super viewDidLoad];)​
int soA = 1;​
int soB = 2;​
int Tong = soA + soB;​
NSLog(@”%i”, Tong);​

lap-trinh-ios-bai-1

Xem thêm: Kiến thức lập trình ios căn bản

Giải thích:​
int soA: khai báo một biến có tên là soA và có kiểu là int (integer – số nguyên).​
Toán tử = sau khi khai báo làm nhiệm vụ gán giá trị 1 cho soA mới khai báo.​
Lúc này biến soA có giá trị 1.​

int soB: khai báo một biến có tên là soB và có kiểu là int (integer – số nguyên).​
Toán tử = sau khi khai báo làm nhiệm vụ gán giá trị 2 cho soB mới khai báo.​
Lúc này biến soB có giá trị 2.​
int Tong = soA + soB​
Toán tử = gán tổng của soA và soB cho biến Tong vừa được khai báo với kiểu int.​
NSLog: là hàm cho phép xuất một chuỗi (hiện tại, với đề bài này, bạn hiểu như vậy) ra cửa sổ Log.​

Trong này có những điều cần lưu ý. @”” là các ký tự bắt buộc phải có với hàm này. Nội dung cần xuất ra nằm trong dấu “”. Trong dấu này mình để %i, nghĩa là mình lấy giá trị từ biến Tong sau dấu phẩy và thay thế vào chỗ có dấu %i. Tại sao lại là %i, dấu % là bắt buộc và chữ i nghĩa là viết tắt cho integer, xuất một số nguyên đấy bạn ạ.​

Bây giờ bạn đã hiểu cách để khai báo biến có kiểu integer, cách gán giá trị cho biến, cách sử dụng toán tử = và toán tử +, ngoài ra còn biết hàm nào xuất giá trị ra của sổ Log.​

Bây giờ Build & Run (chạy ứng dụng): Để chạy ứng dụng, bạn bấm tổ hợp phím Command + R, (R là viết tắt của từ Run đó bạn) hoặc bạn bấm vào dấu mũi tên ở trên thanh công cụ, ngoài cùng bên trái và chắc chắn rằng ở Scheme bạn chọn iOS Simulator nhé. Thoáng một cái bạn sẽ thấy kết quả như hình.​

lap-trinh-ios-bai-1-nhap-2

Xem thêm: Lịch khai giảng khóa học lập trình android

Chạy xong rồi, đến lúc này là lúc bạn sáng tạo. Bạn chỉ thấy mỗi dòng tương tự như thế này:​
– 2012-10-13 22:52:15.132 Test – 1[1025:c07] 3​
– Nghĩa là kết quả của bạn chỉ hiện ra là 3 đấy.​
– Bạn hãy sáng tạo bằng cách thay đổi trong hàm Log như thế này:​
– NSLog(@”Tong bang: %i”, Tong);​
15. Bây giờ đã hiểu cơ bản rồi, mình sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức bổ ích sau:​
– Các toán tử: – + * / % =​
– Các kiểu dữ liệu: int (số nguyên), float (số thực)​
16. Bài tập cho các bạn thư giãn:​
a. Viết ứng dụng tính tổng của 2 số thực cho trước.​
b. Cho trước 2 số thực khác 0, tính và xuất ra cửa sổ Log Tổng, Hiệu, Tích, Thương của 2 số đó một cách lần lượt. (Nghĩa là: a-b, b-a, a+b, b+a, … bạn tự loại trừ phép tính trùng nhé)​
c. Cho trước 10 số nguyên, sắp xếp cơ bản và xuất ra cửa sổ Log các số nguyên đó theo thứ tự lớn dần và bé dần, mỗi số cách nhau bằng dấu sao (*).​

Gợi ý xem thêm: Khóa học học unity3d giá rẻ nhất hiện nay

Nguồn từ: http://chuancommenau.info/

Thẻ:

Ý kiến bạn đọc

Bình luận qua Disqus Facebook