Một số loại thẻ cần thiết trong ngôn ngữ HTML

14:53:26 - 01/11/2016 - admin

Trong ngôn ngữ lập trình HTML thì có rất nhiều các loại thẻ khác nhau để hiển thị nên nội dung web.Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một số loại thẻ trong ngôn ngữ HTML

Thẻ Heading

the-trong-html

Tất cả các tiêu đề của web site điều được sử dụng thẻ Headings để hiển thị với bắt đầu bằng thẻ <h1> và kết thúc</h1>.Phần tử tiêu đề được hiển thị to và in nghiêng để có thể phân biệt được với các thẻ khác trong cùng văn bản.Phần tử tiêu đề có thể hiển thị từ h1 đến h6 .thẻ H1 và H6 khác nhau bởi kích thước với thẻ H1 là cỡ chữ to nhất và cỡ chữ bé dần đến H6

Thẻ Addres

Thẻ Address có tác dụng để hiển thị thông tin của tác giả, địa chỉ, chữ ký trong một tài liệu HTML phần này thường được hiển thị ở cuối trang và có các phần sau: Liên kết đến trang chủ, thống tin bản quyền.

Thẻ BlockQuote

Thẻ được sử dụng để trích dẫn văn bản bên tỏng tài liệu và nó được thụt vào đầu dòng.

Xem thêm: Khai giảng khóa học lập trình android từ cơ bản tới nâng cao

Thẻ Pre

Nếu như vân bản của bạn muốn được hiển thị với một định dạng được xác định từ trước thì bạn sử dụng thẻ Pre phần tử này giúp bạn có thể xác định được định dạng cho văn bản khi mà văn bản được hiển thị trong một trình duyệt thì nó sẽ tuân thủ theo tất cả các định dạng giống trong mã nguồn HTML.

Thẻ Span và thẻ div

Khi mà chúng ta muốn chia văn bản trong một web site thành các khối logic.Thì các bạn có thể sử dụng thuộc tính cho các khối bằng việc sử dụng thẻ div và span để nhóm các nội dung lại với nhau.Phần tử Span dùng để chỉ ra một đoạn các ký tự còn phần tử div đùng để định nghĩa cho từng khối nội dung.

Gợi ý xem thêm:Chia sẻ cách học lập trình php đơn giản

Một số thẻ định dạng thường dùng khác

<b></b> thẻ in đậm

<it></it> cố định độ rộng văn bản

<sup></sup> chỉ số trên

<sub></sub> chỉ số dưới

<em></em> nhấn mạnh văn bản

<code></code> sử dụng để phân tích mã đoạn chương trình

<var></var> sử udnjg cho các biến trong chương trình

<cite></cite> sử udnjg cho các trình trích dẫn và tham chiếu.

-> Khóa học lập trình ios ở đâu là tốt nhất

Gợi ý xem thêm:

Ý kiến bạn đọc

Bình luận qua Disqus Facebook