System Testing (Kiểm tra hệ thống) phần mềm

02:32:19 - 21/06/2018 - admin

System Testing (Kiểm tra hệ thống) là một kỹ thuật kiểm tra hộp đen được thực hiện để đánh giá hệ thống hoàn chỉnh của hệ thống tuân thủ các yêu cầu cụ thể. System Testing là cấp độ 3 trong kiểm thử phần mềm.

  • System Testing là gì?

Trong System Testing các chức năng của hệ thống được kiểm tra từ một góc nhìn từ đầu đến cuối, là thử nghiệm một sản phẩm phần mềm hoàn chỉnh và được tích hợp đầy đủ. Thử nghiệm này rơi vào thử nghiệm hộp đen trong đó kiến thức về thiết kế bên trong của mã không phải là điều kiện tiên quyết và được thực hiện bởi nhóm thử nghiệm. Kiểm tra hệ thống thường được thực hiện bởi một nhóm độc lập với nhóm phát triển để đo lường chất lượng của hệ thống một cách khách quan. Nó bao gồm cả thử nghiệm chức năng và phi chức năng.

System Testing được thực hiện trong System Requirement Specification (SRS) and Functional Requirement Specifications (FRS). Đây là thử nghiệm cuối cùng để xác minh rằng sản phẩm được phân phối đáp ứng các đặc điểm được đề cập trong tài liệu yêu cầu.

Có nhiều loại kiểm tra hệ thống khác nhau và nhóm nên chọn những loại mà họ sẽ cần trước khi triển khai ứng dụng.

  • Tại sao System Testing là quan trọng

– Trong vòng đời phát triển phần mềm, System Testing đóng vai trò như là mức độ đầu tiên của hoạt động kiểm thử hệ thống một cách tổng thể.

– Trong bước kiểm tra này, kiểm tra xem hệ thống có đáp ứng được yêu cầu chức năng hay không.

– System Tesing cho phép bạn kiểm thử, xác nhận và xác minh cả yêu cầu về cấu trúc ứng dụng và các yêu cầu nghiệp vụ.

– Ứng dụng được kiểm thử trong một môi trường đặc biệt giống với môi trường thực tế nơi mà ứng dụng, phần mềm sẽ được triển khai sau đó. Nói chung, nhóm kiểm thử có nhiệm vụ và trách nhiệm thực hiện system tesing. Hệ thống kiểm thử được thực hiện trên một môi trường kiểm thử tương tự với môi trường nơi mà sản phẩm được phát hành. Vì vậy, điều này có nghĩa là bạn đang kiểm thử phần mềm ứng dụng giống như trên môi trường thực tế.

  • Các phương pháp System Testing

– Kiểm tra khả năng sử dụng:  Để kiểm tra xem một ứng dụng hoặc sản phẩm có trải nghiệm người dùng tốt hay không.

– Kiểm tra hồi quy: Để xác nhận rằng thay đổi hoặc bổ sung mã không ảnh hưởng xấu đến các tính năng hiện có.

– Tải thử nghiệm: Đây là một loại thử nghiệm phi chức năng giúp hiểu hành vi của ứng dụng theo tải trọng dự kiến ​​cụ thể.

– Kiểm tra chức năng: Đây là một loại thử nghiệm để xác minh rằng một sản phẩm thực hiện và hoạt động chính xác theo thông số kỹ thuật của người dùng.

– Kiểm tra di trú: Kiểm tra các chương trình được sử dụng để di chuyển, chuyển đổi dữ liệu từ một ứng dụng sang một ứng dụng thay thế khác.

– Kiểm tra tương thích: Nó thực hiện để xác nhận rằng phần mềm thực hiện hành vi tương tự với môi trường khác nhau.

– Kiểm tra giá trị ranh giới: Nó được thiết kế để bao gồm các đại diện của các giá trị biên.

– Fuzz Testing; Nó được sử dụng để cung cấp dữ liệu không hợp lệ, bất ngờ hoặc ngẫu nhiên cho các đầu vào của một chương trình.

  • Các tiêu chí để thực hiện System Tesing:

– Unit Testing phải được hoàn tất.

– Các module phải được tích hợp đầy đủ.

– Các tài liệu đặc tả phát triển phần mềm được hoàn thành.

– Môi trường kiểm thử đã sẵn sàng để cho việc kiểm thử (tương tự như môi trường Staging)

Bạn đang tìm hiểu về tester thì nên học thêm bộ tài liệu tester sau: https://www.devpro.edu.vn/tai-lieu-tu-hoc-tester-co-ban-nang-cao

  • Các bước thực hiện System Testing

– Bước 1: Bước đầu tiên và quan trọng là chuẩn bị System Test Plan

– Bước 2: Tạo các Test Case

Nó rất giống với việc viết function test case. Trong test case bạn nên viết ra test scenario và use case. Ở đây bạn nên xem xét các loại kiểm thử khác nhau như: kiểm thử chức năng, kiểm thử hồi quy, kiểm thử Smoke, kiểm thử Sanity, kiểm thử Ad-hoc, kiểm thử thăm dò, kiểm thử khả năng sử dụng, kiểm thử GUI phần mềm, kiểm thử khả năng tương thích, kiểm thử hiệu suất, kiểm thử khả năng chịu tải, kiểm thử xử lý lỗi, kiểm thử khả năng mở rộng, kiểm thử bảo mật, kiểm thử dung lượng, kiểm thử cài đặt, kiểm thử phục hồi, kiểm thử độ tin cậy, kiểm thử khả năng tiếp cận…

Trong khi viết test case bạn cần kiểm tra các test case có bao gồm tất cả các yêu cầu về chức năng, phi chức năng, kỹ thuật và giao diện người dùng hay không.

– Bước 3: Tạo test data được sử dụng để System testing.

– Bước 4: Thực hiện automated test case.

– Bước 5: Thực hiện các trường hợp kiểm thử thông thường và câp nhật test case nếu có sử dụng bất kỳ công cụ quản lý nào.

– Bước 6: Báo cáo lỗi, xác minh lỗi và thực hiện kiểm thử hồi quy.

– Bước 7: Lặp lại vòng đời kiểm thử (nếu cần).

Bài viết liên quan: Unit Testing cấp độ 1 kiểm thử phần mềm

Ý kiến bạn đọc

Bình luận qua Disqus Facebook