Lập trình

Lập trình ios và khái niệm ngôn ngữ objective-c

Lập trình ios và khái niệm ngôn ngữ objective-c

Ngôn ngữ lập trình Objective-C là gì?: Objective-C (obj-C) mở rộng từ ngôn ngữ C cho nên những thuộc tính, đặc điểm định nghĩa khái niệm của C nó đều có đủ. Do đó mình không ...

Lập trình Xcode và Objective-C trong viewDidLoad

Lập trình Xcode và Objective-C trong viewDidLoad

Hôm nay chúng tôi hướng dẫn các bạn cách thực lập trình Xcode và Objective-C trong viewDidLoad. Trong ViewDidLoad, bạn bắt đầu gõ vào như sau: (dưới dòng [super viewDidLoad];)​ int soA = 1;​ int soB = 2;​ int Tong ...

Các tin khác