Triển khai hạ ngầm hệ đường dây viễn thông, điện lực giai đoạn 2016-2020

00:54:00 - 06/06/2016 - admin

Thành phố Hà Nội đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư để làm cơ sở cho việc phối hợp triển khai đồng bộ, hiệu quả hạ ngầm hệ thống đường dây viễn thông và đường dây điện lực trung, hạ áp trên địa bàn giai đoạn 2016-2020 với tập đoàn Viettel, Mobifone, VNPT và tổng công ty điện lực Hà Nội.

Theo biên bản này, 4 đơn vị kể trên sẽ triển khai hạ ngầm đồng bộ hệ thống đường dây viễn thông và đường dây điện lực trung, hạ áp tại các tuyến phố phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô.

UBND thành phố Hà Nội có trách nhiệm công bố quy hoạch, kế hoạch hạ ngầm đồng bộ các đường dây lắp mạng cáp quang Viettel, VNPT, MobiFone, cáp điện lực trung, hạ áp đi nổi trên các tuyến phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020, làm cơ sở để các đơn vị tham gia đăng ký đầu tư xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng chung theo phương thức xã hội hóa, trước mắt từ nay đến hết 2018 tập trung hạ ngầm đồng bộ tại các tuyến phố chính trong 4 quận nội thành cũ: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa và Hai Bà Trưng.

mang-viettel
Chủ trì cùng các bên làm việc với các DN viễn thông trên địa bàn thành phố để xác định nhu cầu hạ ngầm đường dây viễn thông trên các tuyến phố, làm cơ sở để xác định quy mô đầu tư của hệ thống công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng chung. Chủ trì xây dựng và ban hành điều chỉnh, bổ sung các cơ chế về quản lý, xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng chung trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tạo điều kiện hỗ trợ giải quyết các thủ tục hành chính có liên quan cho các đơn vị tham gia trong quá trình đầu tư, xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng chung. Thực hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đối với các dự án đầu tư, xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng chung theo quy định của pháp luật.
Các đơn vị sẽ phối hợp cùng các DN cung cấp dịch vụ có hạ tầng mạng trên địa bàn xác định nhu cầu hạ ngầm mạng cáp viễn thông và cáp điện lực trung, hạ áp của từng đơn vị trên các tuyến phố, xây dựng kế hoạch đầu tư hạ ngầm cáp viễn thông đồng bộ trên nguyên tắc một đơn vị đầu tư, xây dựng thiết kế và tổ chức cấp phép một lần, thi công đảm bảo nhu cầu hạ ngầm của các đơn vị viễn thông trên địa bàn Hà Nội, chủ động đầu tư triển khai đồng bộ việc hạ ngầm mạng cáp viễn thông kết hợp với cáp điện lực trung, hạ áp do điện lực đầu tư theo từng tuyến phố, kết hợp với kế hoạch chỉnh trang đô thị của thành phố Hà Nội.UBND thành phố Hà Nội giao Sở Xây dựng thống nhất với Sở Thông tin và Truyền thông và các Sở, ngành, đơn vị liên quan để Tập đoàn Viettel và Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội triển khai thí điểm hạ ngầm hệ thống đường dây cáp viễn thông và điện lực tại 2 tuyến phố: Thái Hà – quận Đống Đa, Giang Văn Minh – quận Ba Đình khởi công trong quý III/2016, trên cơ sở đó, triển khai đồng bộ cho các tuyến phố khác theo đúng kế hoạch của Thành phố.

Bốn đơn vị còn lại cũng cử lãnh đạo trực tiếp là đầu mối triển khai các nội dung trong Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư, hàng năm báo cáo kết quả thực hiện với UBND Thành phố. Định kỳ 6 tháng/lần các bên tổ chức họp đánh giá kết quả triển khai, rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện; đồng thời thống nhất nhiệm vụ triển khai thời gian tiếp theo, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc nảy sinh. Đối với mỗi hạng mục công việc hợp tác cụ thể, các bên sẽ tiến hành ký kết hợp đồng để xác định rõ nội dung hợp tác, quyền và nghĩa vụ của các bên. Việc tiến hành triển khai công việc hợp tác các bên thực hiện theo nội dung được quy định tại hợp đồng đã ký kết cho hạng mục công việc tương ứng.

Gợi ý xem thêm:

Ý kiến bạn đọc

Bình luận qua Disqus Facebook